Odwiedziny:93182

Adsedo

Oferta

udzielanie porad i wyjaśnień podatkowo-księgowych

prowadzenie księgi handlowej

opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

prowadzenie ewidencji ryczałt

prowadzenie rejestrów VAT

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

sporządzanie planu amortyzacji

sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych

sporządzanie sprawozdań finansowych,

sporządzanie sprawozdań statystycznych

prowadzenie kadr i płac

prowadzenie rozliczeń z ZUS

reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS

pomoc przy założeniu firmy oraz wyborze najkorzystniejszej formy rozliczeń