Odwiedziny:91919

Adsedo

OUTSOURCING

Outsourcing usług księgowych polega na wydzieleniu funkcji księgowych ze struktur przedsiębiorstwa i powierzeniu ich firmie zewnętrznej. Konkretna forma współpracy między partnerami kontraktu outsourcingowego oraz szczegółowy podział zakresu ustalany jest indywidualnie – zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego na naszej stronie.

Outsourcing usług księgowych to wiele korzyści dla przedsiębiorców, a najważniejsze z nich to:

  • gwarancja fachowości rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • ograniczenie nakładów związanych z zakupem, serwisem i utrzymaniem oprogramowania księgowego w firmie
  • obniżenie kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego
  • ułatwia koncentrację właściciela firmy na podstawowych celach działalności
  • odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym przeniesiona zostaje na biuro rachunkowe